ทางเฟซท์ไอศกรีมร่วมออกบูธงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันเกิดคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยงานทำบุญเลี้ยงพระนี้จัดขึ้นในวันคล้ายวันเกิดของท่านวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 10:00-13:00น. สถานที่ ชั้น22nd  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์เซ็น